O firmie

EWIGEO jest podmiotem działającym na rynku usług geodezyjnych

Osiem lat doświadczenia zawodowego na stanowisku geodety zdobytego podczas prac wykonywanych dla jednostki geodezyjnej realizującej zlecenia na terenie całego kraju, posiadanie kwalifikacji zawodowych oraz dysponowanie odpowiednim wyposażeniem do realizacji powierzonych zadań pozwoliło na rozpoczęcie działalności w 2014 roku.

geodeta Opole

ZAKRES DOŚWIADCZENIA

Pomiary podstawoweMapy do celów projektowych, aktualizacja mapy zasadniczej, pomiary
sytuacyjno-wysokościowe rzeźby terenu, pomiary powierzchni użytkowych,
pomiary dla geologów, pomiary objętości nasypów, hałd, zwałowisk.
Sieć uzbrojenia terenuWytyczanie i pomiary powykonawcze przewodów wodociągowych,
kanalizacyjnych, gazowych, kabli telekomunikacyjnych, energetycznych.
InwestycjeWytyczanie i pomiary powykonawcze budynków jednorodzinnych, garaży, budowli,
obiektów liniowych, kubaturowych, mostów, wiaduktów, obsługa kopalń.
Pomiary specjalistyczneNiwelacja precyzyjna na zakładach przemysłowych, precyzyjne ustawianie
maszyn i urządzeń przemysłowych, pomiary kontrolne płaszczyzn elementów
budowlanych, ustawianie i pionowanie wszelkiego rodzaju masztów, pomiary
kominów, pomiary rurociągów, pomiary i ustawianie torów podsuwnicowych.
Operaty prawnePodziały działek, wznowienia znaków granicznych, ustalanie granic ewidencyjnych,
rozgraniczenia, mapy do ustalenia służebności gruntowych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.