Oferta

geodeta – prace ogólne

 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • tyczenie budynków, budowli oraz obiektów liniowych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu
 • inwentaryzacja powykonawcza obiektów liniowych i kubaturowych
 • inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
 • mapy do celów projektowych
 • opracowanie map wektorowych

geodezyjna obsługa inwestycji

 • kompleksowa obsługa inwestycji liniowych i kubaturowych
 • obsługa budowy hal przemysłowych
 • obsługa budowy konstrukcji wieżowych
geodeta katowice

pomiary inżynieryjne

 • pomiary niwelacyjne terenu wraz z bilansem robót ziemnych
 • pomiary pionowości konstrukcji wieżowych
 • pomiary kontrolne konstrukcji stalowych oraz obiektów budowlanych
 • pomiary jezdni podsuwnicowych
 • pomiary objętości mas ziemnych ( hałdy, składowiska)
 • Prace nietypowe
geodeta Gliwice

ewidencja gruntów i budynków

 • wznowienia, wyznaczenia znaków granicznych
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • dokumentacje do celów prawnych
 • pomiary powierzchni działek, użytków, budynków

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.